Asennusohjeet

Tärkeä huomautus! Noudata tarkasti seuraavia ohjeita, kun asennat SPC-vinyylilankkuja. Ostaja vastaa virheellisestä asennuksesta aiheutuneista tappioista!

Aluslattian tasaisuus: Tasaisuuspoikkeama: vähemmän tai enintään 2 mm 2 metrin sisällä. Kaikentyyppisten aluslattioiden tulisi olla tasossa. Betonialustat tulee tarvittaessa tasoittaa itsetasoittavalla tasoitteella.

Laajenemisvälit: Asennettaessa on välttämätöntä jättää laajenemisvälejä lattian ja seinien ja muiden esineiden väliin, ovenkarmin alle jne. Laajenemisvälin on oltava 8-10 mm. Lisäksi laajenemisväeljä tarvitaan, kun maksimiasennusala ylittyy (yksityiskohdat sivulla 3).

Kuiva & puhdas aluslattia: Poista pöly, lika jne. alustasta pitääksesi sen puhtaana. Aluslattian kosteuspitoisuuden tulee olla alle 14 %, muussa tapauksessa on suoritettava kuivatus tai asianmukaisiin kosteudenestotoimenpiteet.

Ympäristövaatimukset: Ihanteellinen sisälämpötila on 18–27 C ja kosteusvaihteluväli 35 – 65 % suhteellista kosteutta (RH). Nämä ympäristöolosuhteet on määritelty asennusta edeltäviksi vaatimuksiksi, ja niitä on ylläpidettävä tuotteen käyttöiän ajan.

Esivalmistelut:

1 Mittaus ja suunnittelu: Mittaa huoneen pinta-ala, varaa 5-10 % enemmän lankkuja jätettä ja hävikkiä varten. Varmista, että viimeisen rivin lankkujen leveys ei ole alle 50 mm – leikkaa tarvittaessa ensimmäisen rivin leveyttä.

2 Lankkujen sopeuttaminen: Kun SPC – vinyylilankut saapuu, sitä ei pitäisi asentaa heti. Lankkujen tulee olla rakennustyömaalla vähintään 48 tuntia ennen asennuksen aloittamista, jotta ne voivat sopeutua työmaan lämpötilaan. Vinyylilattian on annettava mukautua asennushuoneen lämpötilaan 18–27 °C vähintään 48 tunnin ajan ennen asennusta. Huonelämpötila on pidettävä samana ennen asennusta, sen aikana ja asennuksen jälkeen. Asennus on tehtävä 18–27 °C:n lämpötilassa. Säilytä paketit vaaka-asennossa. Älä nosta niitä pystyyn esim. seinää vasten.

3 Maksimiasennusala: SPC-vinyylilattia on hyvin vakaa, mutta kun asennettavan lattian pituus tai leveys ylittää 12 metriä, on tarpeen tehdä laajenemisvälejä. Laajenemisraot on varattava myös mm ovien ja muiden huoneiden kohdalle!

4.Vinyylilattiaa ei saa asentaa kiintokalusteiden, mm. keittiökalusteiden, vaatekomeroiden alle. Kyseessä on uiva asennus, vinyylilattian on päästävä tarvittaessa liikkumaan.

5 Muut yksityiskohdat: On suositeltavaa asentaa lankut päävalonlähteen suuntaisesti. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi varmista, että käytät 2 – 3 lankkupakettia kerrallaan ja sekoitat lankkuja asennuksen aikana.

6 Asennustyökalut: rullamitta, lyijykynä, katkoteräveitsi, kumivasara, asennusrauta, asennuskiiloja seinän ja laminaatin väliin, 5-8 mm paksuisia, vinyylilankusta katkaistu n 20 cm pala, käytä tätä ”napautuspalikkana”, huomioi yhteensopiva pontti.

7 Lankkuja on helppo katkaista tekemällä viilto katkoteräveitsellä lankun päälypintaan suorakulmaa apuna käyttäen. Tämän jälkeen lankku katkaistaan taittamalla se tukevaa suoraa reunaa vasten.

8. Vinyylilankkua on helppo työstää/vuolla lyhytteräisellä katkoteräveitsellä. Voit tehdä katkoteräveitsellä haluttuja koloja, kaaria tms vinyylilankkuun, napsuttelemella ne irti pala kerrallaan esim papukaijapihdeillä.

Asennus:

1 Aloita asentaminen nurkasta, aseta lankun kieleke seinää vasten. Käytä asennuskiiloja pitämään 8-10 mm etäisyys lattian ja seinän välillä. (Ensimmäisen rivin lankuista kieleke tulee leikata pois.)

2 Toinen lankku, ensimmäinen rivi. Aseta ensin lankku paikoilleen lyhyeltä sivulta (KATSO KOHTA 2/1) ja napauta sitten varovasti lankun päätyä kumivasaralla, jotta se lukittuu tiukasti edelliseen lankkuun ja molemmat ovat samalla korkeudella. Varmista, että molemmat lankut ovat täysin linjassa keskenään. Jatka ensimmäisen rivin asentamista, kunnes saavutat seinän oikealla.
2/1 Huom. Katkaise vinyylilankusta n 20 cm pala ja käytä tätä ”napautuspalikkana” asennettavan lankun päädyssä. Varmista, että napautuspalikassa on istuva pontti asennettavan lankun kanssa. Napauta kumivasaralla tai normaalilla vasaralla asennuspalikan päätyä. ”Napautuspalikkaa” käytettäessä et särje asennettavan lankun ponttia.

3 Ensimmäisen rivin lopussa jätä seinän ja lankun väliin 8-10 mm:n laajenemisväli ja mittaa viimeisen lankun pituus sopivaksi.

4 Aloita toinen rivi edellisen rivin viimeisestä lankusta leikatulla osalla. Tämän pienen lankun tulisi olla vähintään 30 cm pitkä. Muussa tapauksessa leikkaa uusi lankku kahtia ja käytä sitä toisen rivin aloittamiseen. Käytä edellisen rivin lankusta leikattua palaa seuraavan rivin aloittamiseen aina kun mahdollista.

5 Toisen lankkurivin ja alustan välillä on 30 asteen viisto kulma, lankku työntyy edellisen lankun sisään. Taita se alas ja työnnä eteenpäin tiukan istuvuuden saavuttamiseksi.

6 Kaikkien lankkujen päätyliitokset tulee porrastaa vähintään 30 cm:n etäisyydelle toisistaan.

7 Napsauta lankun lyhyttä sivua ja aseta se tiukasti vasemmanpuoleisen lankun lyhyeen päähän.

8 Napsauta sitten lankun pitkää sivua. Työnnä lankkua eteenpäin varmistaen, että molemmat lankut ovat tiukasti kiinnittyneitä toisiinsa.

9 Kun ensimmäiset 2 – 3 lankkuriviä on asennettu, tulisi tarkistaa langan tai laserin avulla, että rivit kulkevat edelleen suorassa linjassa. Jos eivät, syynä voi olla se, että aloitus seinässä on epätasaisuuksia, jotka ovat aiheuttaneet asennukseen vinoumaa.

10 Huomioithan, että viimeisen rivin lankkujen tulee olla vähintään 5 mm etäisyydellä seinästä.

11 Poraa/leikkaa reikiä, kun asennat lattiaa pystysuorien esineiden ympärille ja varmista, että reiät ovat suurempia kuin esineen leveys.

Asennuksen viimeistely:

Vaihda listat, jätä hieman tilaa listan ja lankkujen väliin. Kiinnitä listat seinäpintaan, älä poraa lankkujen läpi. Ovien ja muiden alueiden kohdalla, joissa lankut kohtaavat muita lattiapintoja, on suositeltavaa käyttää T-listaa tai vastaavaa peittämään paljaat reunat, mutta varmista, että lankut eivät puristu. Jätä pieni rako lankkujen ja viereisen pinnan välille.

Purkaminen:

Irrota koko lankkurivi kohottamalla sitä varovasti kulmassa ylöspäin. Erota lankut toisistaan pitämällä ne tasaisina maassa ja liu’uttamalla niitä erilleen. Jos lankut eivät irtoa helposti, voit hieman nostaa niitä (5°) liu’uttaessasi niitä erilleen.

Tarvitsetko apua?